Å kjøpe hund hos oss

Du har mange valg, jeg har bare et - og det er deg. Slik du valgte meg med kjærlighet når jeg var liten valp, slik velger jeg deg hele livet! Har du tid til meg også når jeg blir gammel?

Å kjøpe hund er noe som man skal ha tenkt nøye gjennom. Det skal være noe hele familien ønsker og man må være innstilt på at hunden skal være en del av familien i mange år framover. Dette gjelder langt på vei også for fôravtaler. 

Vi ønsker at de som ønsker seg hund tenker gjennom følgende:


- Har vi plass der vi bor? En dansk-svensk gårdshund liker å bevege seg og bruke sansene sine. Å stå i bånd eller en liten hundegård over lengre tid hver dag,eller å leve livet i en liten leilighet er ikke det beste. 


- Har jeg tid i hverdagen til å gi hunden min den mosjon og stimulans den trenger for å få et godt liv?


- Hvem skal ta seg av hunden mens jeg er på jobb? (Noen timer klarer den seg alene etter gradvis tilvenning, men ikke hele dagen hele uka)

 

- Hvor skal hunden være mens vi er på ferie?

 

- Er dette noe hele familien ønsker og er innstilt på å legge ned tid og arbeid i utover det første året?

- Er vi helt sikre på at alle i familien tåler hund? Det er en stor belastning for både hunden og familien om det skulle vise seg at hunden må flytte ut etter kort tid i det nye hjemmet. Er det noe som helst tvil om allergi, vent. Bruk heller litt tid på å besøke folk med hund av forskjellige raser og kjenn etter hvordan dette føles i etterkant. 

 

- Har vi økonomi til både løpende og uforutsette veterinærutgifter, godt fôr, utstyr og forsikring?

 

- Hvorfor skal vi ha akkurat denne rasen? (se rdsg.no)

 


Vi legger ned mye arbeid i både valpene og i valget av nye hjem, men det er ingen betingelse for oss at dere har lang erfaring med hund. Det viktigste er at dere er villige til å gi valpen et godt og varig hjem og er innstilt på å tilegne dere den kunnskapen dere mangler. Snakk med erfarne hundefolk, lån bøker og meld dere på valpekurs for å få en god start på samspillet med hunden og lydighetstreningen.

Kjøp:

- Prisen for en valp er kr. 16 000,- Ved reservasjon av valp betales kr. 2000,- som en gjensidig sikkerhet for avtalen. (Resten betales ved overtakelse). Dersom kjøper trekker seg tilbakebetales ikke beløpet, men beholdes av selger som kompensasjon for ekstraarbeid med å finne annen kjøper.

- Om en hannhund mangler en eller begge testikler etter at den er utvokst erstattes det med kr. 2000,-. Sykdom eller skade som dekkes av hundeforsikringen eller rene utstillingsfeil kompenseres ikke.

Fôravtale:

En halv- eller helfôravtale forutsetter at valpen bor maks en halvtimes kjøring fra oss. Dette fordi det er viktig å opprettholde god kontakt og tillit til oss slik at den er trygg når vi tar hunden med på utstilling eller har kull på den.

- Ved halvfôravtale for tispe selges valpen til halv pris mot at vi får rett til ett kull og at vi får ta med hunden på de utstillingene vi synes er hensiktsmessig.

- Ved helfôravtale betales det ingenting for hunden og oppdretter kan ha 2 evt 3 kull i særlige tilfeller. For begge avtaler gjelder følgende: Utgifter til utstilling, parring og ekstra avlsforsikring dekkes av oss.

Fôravtale for hannhund kan også bli aktuelt. Da forbeholder vi oss retten til å bruke han i avl etter nærmere avtale.

Eierskapet for hunden føres over fra oppdretter til den valpen bor oss når avtalen er oppfylt i henhold til kontrakten. Dersom det viser seg at det ikke blir aktuelt for oppdretter å ha kull/parring, vil eierskap overføres uten ekstra kostnad. Ta kontakt dersom du ønsker ytterligere opplysninger om hva dette vil innebære. 


Ved kjøp av valp er det ønskelig at hunden stilles ut slik at den får en eksteriørbedømmelse så snart den er klar for det. Ved fôrvertavtale er deltagelse på utstilling en viktig betingelse som medfører ekstra forpliktelser til å la hunden stå til oppdretters disposisjon. Det medfører også en særlig forpliktelse til å holde hunden i riktig hold. Her forutsettes tett dialog med oppdretter som har lang erfaring med foring. Vi tar oss da av utgiftene og det praktiske rundt utstillingen i samarbeid med fôrvert og fôrvert kan selvfølgelig gjerne være med om ønskelig.


Disse betingelsene gjelder ved både kjøps- og fôravtale:


- Valpene leveres tidligst ved 8 ukers alder. De leveres da registrert i NKK og chippet, vaksinert, med helseattest og vil være grunnforsikret fram til overtagelse og forsikret mot skjulte feil. Forsikringen tas over av ny eier. 

- Dere får med fôr til den første tiden, teppe med lukt fra mor og søsken og et informasjonshefte m.m.

- Valpene skal vaksineres ved 12 og 16 ukers alder og HD-røntges ved 1-1,5 års alder
Krav om at ny eier foretar HD-røntgen gjelder ved både kjøp og fôravtale. Dette vil fremgå av kontrakten. Bakgrunnen for dette er at kunnskap om HD-status er en viktig indikator på hundens helse og gener og har betydning for utvikling av rasens generelle sunnhet. Det er også helt avgjørende for oss som oppdrettere å ha oversikten over forekomsten av HD i vårt oppdrett. 

- Vi ønsker å få en god relasjon til de vi selger valpene til. Det er derfor ønskelig at fremtidige valpeeiere snakker med oss på telefon og kommer på besøk før valpen hentes.

- Valpen må hentes hos oss og vil ikke bli sendt med fly eller annen transport alene.

- Vi står til disposisjon for kontakt og veiledning gjennom hele hundens levetid.

- Dersom valpen av ulike grunner må omplasseres er dette ny eiers ansvar, men oppdretter skal kontaktes først og evt. tilbys å ta valpen/hunden tilbake.

- Vi forbeholder oss retten til å velge ut hvem som skal få kjøpe valp, uavhengig av plass på lista. Valp plukkes ut i samråd med oss ved 6 ukers alder dersom annet ikke er avtalt.

- Vi ønsker at hundene kommer til aktive hjem der de får den tid og oppmerksomheten de trenger. 

I perioder med kull får vi mange henvendelser og det er ikke alltid tid til å følge opp alle selv om vi skulle ønske det. Dersom det er ønskelig med valp fra oss ber vi om at vi blir kontaktet på e-post i førse omgang (kine_kroken@hotmail.com) der dere forteller litt om dere selv, jfr punktene ovenfor, så tar vi videre kontakt.